Genom små val kan vi påverka luftkvaliteten

Luftkvaliteten i Helsingfors är ganska bra för en stor stad, men även här kan luftföroreningar orsaka sanitära olägenheter. De största källorna för luftföroreningar är trafiken, småskalig vedeldning och gatudamm. Det är ändå möjligt att minska luftföroreningar. Genom sina dagliga val kan var och en av oss påverka vår gemensamma luftkvalitet och minska exponeringen för skadliga utsläpp.  

Vad vi
andas?

01 Utsläpp från trafiken

Trafiken orsakar hälsorisker till följd av att den försämrar luftkvaliteten och orsakar buller. Särskilt i närheten av livliga gator försämras luftkvaliteten av avgasutsläpp, såsom småpartiklar och kvävedioxid samt gatudamm.

Läs mer

Med dessa tips kan du minska utsläppen från trafiken och exponeringen för dem

 • Undvik livliga gator vid rusningstider.
 • Vädra ditt hem genom att öppna fönstren på innergårdens sida eller när det är mindre trafik.
 • Cykla eller gå kortare sträckor
 • Välj kollektivtrafiken alltid när det är möjligt
 • Utnyttja samåkning och möjligheterna till bilpool
 • Om du tänker på att köpa en bil, fäst uppmärksamhet vid utsläppen från den – en elbil är ofta ett bra val 

02 Gatudamm

På vårarna får 40 % av fotgängare symtom av gatudamm. Undersökningar visar att ett av de effektivaste sätten att minska gatudamm är att byta dubbdäck till friktionsdäck.

Läs mer

Kom ihåg dessa tips för att minska gatudammets inverkan på dig själv och dina närstående

 • Välj en lugnare och renare väg under gatudammsäsongen.
 • Byt och underhåll luftfiltren i ditt hem regelbundet.
 • På vårarna borsta bort sanden från gårdsplanen när den ännu är fuktig.
 • Använd inte en lövblåsare för att avlägsna sanden.
 • Cykla eller gå kortare sträckor.
 • Välj friktionsdäck på vintrarna och byt till sommardäck i tid
 • Kör på ett förutseende sätt. Detta sparar på däcken och gatorna samt minskar utsläppen från fordonet
 • Flytta bort din bil från sådana gator som ska rengöras i god tid.

Vedeldning och småpartiklar

Förbränning av ved i hushålls eldstäder åstadkommer utöver värme och stämning även småpartiklar, som utgör en allvarlig miljöhälsorisk. I huvudstadsregionen orsakar vedeldning mer utsläpp av småpartiklar än energiproduktion eller trafik.

Läs mer

Med dessa tips minskar du utsläppen från vedeldning

 • Bränn endast torr och ren ved.
 • Tänd elden korrekt och ge den tillräckligt med luft.
 • Bränn inte skräp. Mjölkförpackningar, kartong och papper ska återvinnas, inte brännas upp i en eldstad
 • Prata med din granne om röken som kommer ur hens skorsten stör dig.
 • Förvara veden torrt i en vedbod som vädras bra
 • Se till att eldstaden och rökgången sotas regelbundet