Gatudamm

Visste du att 50 % av gatudammet härrör från användningen av dubbdäck?

På vårarna när snön och isen smälter blir vägytorna torrare och luftkvaliteten i staden försämras på grund av att trafiken och vinden lyfter gatudammet som samlats under vintern till andningsluften.

Det har uppskattats att hälften av gatudammet som samlas under vintern orsakas av dubbdäck. Ett av de effektivaste sätten att minska uppkomsten av gatudamm är att byta till friktionsdäck. För tillfället använder över 70 % av bilarna i vintertrafiken i Helsingfors dubbdäck.

Cirka 40 % av stadsborna får symtom av gatudamm.

Gatudammperiodens intensitet varierar årligen på grund av variationerna i väderförhållandena på vintern och våren. Gatudammet består huvudsakligen av material som i synnerhet dubbdäck lossar från vägytan samt av sandningsmaterial. Damm uppstår också på byggarbetsplatser.

Gatudammet stiger upp i luften på vårarna

Diagrammen visar den genomsnittliga dygnshalten av gatudamm på ett ställe med mycket trafik i huvudstadsregionen under en vår med sedvanliga väderförhållanden. Även om mängden gatudamm varierar årligen, syns dess inverkan på luftkvaliteten tydligt varje vår. När gatudammhalterna överskrider gränsvärdesnivån är luftkvaliteten tydligt försämrad.

Helsingfors har som mål att öka andelen friktionsdäck i Helsingfors stadstrafik från nuvarande under 30 procent till 70 procent före vintern 2030–2031.

Undersökningar visar att ett av de effektivaste sätten att minska gatudamm är att byta dubbdäck till friktionsdäck. Under vintersäsongen 2020–2021 var friktionsdäckens andel i Helsingfors trafik cirka 28 %.

Läs mer

Kom ihåg dessa tips för att minska gatudammets inverkan på dig själv och dina närstående

1
Välj en lugnare och renare väg under gatudammsäsongen.
2
Byt och underhåll luftfiltren i ditt hem regelbundet.
3
På vårarna borsta bort sanden från gårdsplanen när den ännu är fuktig.
4
Använd inte en lövblåsare för att avlägsna sanden.
5
Cykla eller gå kortare sträckor.
6
Välj friktionsdäck på vintrarna och byt till sommardäck i tid
7
Kör på ett förutseende sätt. Detta sparar på däcken och gatorna samt minskar utsläppen från fordonet
8
Flytta bort din bil från sådana gator som ska rengöras i god tid.

Gatudamm påverkar vår gemensamma luft

Gatudamm är en av de tre faktorerna som mest försämrar luftkvaliteten i huvudstadsregionen vid sidan av trafikutsläpp och småskalig vedeldning. Genom sina dagliga val kan var och en av oss påverka kvaliteten på vår gemensamma stadsluft och minska exponeringen för skadliga utsläpp.

Läs tipsen för invånare