YHTEINEN ilmamme HELSINKI

Yhteinen ilmamme Helsinki, drone photo Yhteinen ilmamme Helsinki,  Finlandiatalo dronesta kuvattuna
Läs mer

Vi andas samma luft

Luftkvaliteten i Helsingfors är bättre än i många andra städer i Europa, men även här orsakar luftföroreningar sanitära olägenheter. Våra dagliga val påverkar kvaliteten på vår gemensamma stadsluft.

I synnerhet är barn, astmatiker i alla åldrar och äldre personer med kranskärlssjukdom eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom känsliga för hälsoeffekter som orsakas av luftföroreningar. Luftkvalitetens konsekvenser berör dock var och en av oss.

Vad vi
andas?
01

Utsläpp från trafiken

Vid rusningstider är kvävedioxidhalterna på livliga gator i Helsingfors höga.

Läs mer
02

Gatudamm

Rentav 40 % av stadsborna får symtom av gatudamm på vårarna.

Läs mer
03

Vedeldning och småpartiklar

Nästan hälften av småpartiklarna som härrör från förbränning orsakas av småskalig vedeldning.

Läs mer

Påverka luftkvaliteten

Luftkvaliteten i Helsingfors är bättre än i många andra storstäder i Europa, men även här kan halterna av luftföroreningar bli höga. Utsläpp från trafiken, gatudamm samt småpartiklar och andra föroreningar från vedeldning frigörs i luften på andningshöjden och kan orsaka allvarliga risker för människors hälsa.

Läs tipsen för invånare