Puunpoltto

Tiesitkö, että pääkaupunkiseudulla kotitalouksien puunpoltto aiheuttaa enemmän pienhiukkaspäästöjä kuin liikenne?

Yhteinen ilmamme Helsinki - Puunpoltto

Tulisijoja käytetään noin 80%:ssa pääkaupunkiseudun pientaloista. Puunpolton aiheuttamat päästöhaitat ovat useimmin korkeimmillaan talvisin, jolloin ne huonontavat ilmanlaatua erityisesti tiheästi rakennetuilla pientaloalueilla.

Pienhiukkaset ovat suurin ympäristöterveysriski ja ne aiheuttavat Suomessa arviolta 1600-1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Puunpolton osuudeksi näistä arvioidaan noin 13 %. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan puun pienpoltosta aiheutuu Suomessa siis noin 250 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Pääkaupunkiseudulla puunpoltto aiheuttaa enemmän pienhiukkaspäästöjä kuin energiantuotanto tai liikenne.

Pääkaupunkiseudulla noin puolet palamiseen liittyvistä pienhiukkaspäästöistä arvioidaan muodostuvan tulisijojen käytöstä. Varaavat takat aiheuttavat näistä päästöistä kolmanneksen ja puulämmitteiset kiukaat kolmanneksen.

Palamisperäiset hiukkaspäästöt lähteittäin pääkaupunkiseudulla

Palamisperäiset hiukkaspäästöt lähteittäin pääkaupunkiseudulla

Kuvaaja kertoo, mistä palamisperäiset pienhiukkaspäästöt ovat lähtöisin. Hiukkaspäästöt, jotka aiheutuvat tulisijoista eivät ole laskeneet samaa tahtia tieliikenteen ja energiantuotannon hiukkaspäästöjen kanssa, joten niiden kokonaisosuus hiukkaspäästöistä on kasvanut. (Ilmansaasteiden päästötrendit pääkaupunkiseudulla, HSY)

Polta puuta puhtaammin

Jos poltat puuta tulisijassa, lue HSY:n sivuilta löytyvä opas vähäpäästöiseen puunpolttoon.

Opas puunpolttoon

Näillä vinkeillä vähennät puunpolton päästöjä

01
Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta
02
Sytytä tuli oikein ja anna tulelle riittävästi ilmaa
03
Älä polta roskia. Maitotölkit, pahvi ja paperi kuuluvat kierrätettäväksi, eivät tulisijassa poltettavaksi
04
Keskustele naapurisi kanssa, jos piipusta tuleva savu häiritsee sinua
05
Säilytä polttopuut kuivana hyvin tuulettuvassa puuvajassa
06
Huolehdi, että tulisija ja savuhormi nuohotaan säännöllisesti

Puun pienpoltto vaikuttaa yhteiseen ilmaamme

Puunpoltto heikentää pääkaupunkiseudun ilmanlaatua eniten liikenteen päästöjen ja katupölyn lisäksi. Päivittäisillä valinnoillamme voimme jokainen vaikuttaa yhteisen kaupunki-ilmamme laatuun ja vähentää haitallisille päästöille altistumista. 


Lue vinkit asukkaille