Ilmanlaatua
mitataan jatkuvasti Helsingissä

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on yksi Euroopan metropoli-alueiden puhtaimmista. Pääkaupunkiseudun ilmansaasteiden pitoisuudet ovat yleisesti ottaen laskeneet tai pysyneet vakaina pitkällä aikavälillä väestön, liikennemäärien ja energiantuotannon voimakkaasta kasvusta huolimatta.

Energiantuotannon päästöjä ovat vähentäneet sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto ja tehokkaat puhdistuslaitteet. Liikenteen päästöjä Helsingissä on vähentänyt ajoneuvoteknologian kehitys sekä kaupungin aktiivinen panostaminen joukkoliikenteen kehittämiseen ja pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen. Kaupunki on lisäksi kehittänyt ja ottanut käyttöön tehokkaita katupölyn torjuntamenetelmiä, joiden avulla katupölypitoisuudet on saatu pysymään alle raja-arvon.

Maailman terveysjärjestön (WHO) tilastojen mukaan ilmanlaatu Suomessa yleisesti on maailman parasta. Suomessa pienhiukkaspitoisuus on keskimäärin 6 mikrogrammaa kuutiometrissä, mikä on maailman alhaisin maakohtainen luku. Muita lähes yhtä alhaisen luvun saavuttaneita maita ovat Viro, Ruotsi, Kanada, Norja ja Islanti.

Suomen hyvää ilmanlaatua selittää sijainti kaukana suurista päästökeskittymistä, suhteellisen pieni väestö, kehittynyt päästöjen vähentämistekniikka ja sääolosuhteet. Etenkin rannikkoseuduilla tuulee usein ja tuulinen sää laimentaa saasteita. Täällä ei myöskään ole voimakasta UV-säteilyä, joka tuottaisi valokemiallisia epäpuhtauksia.

HSY mittaa ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla pääkaupunkiseudulla

Mittauksilla seurataan kaupunki-ilman tärkeimpien ilmansaasteiden pitoisuuksia ja säätilaa.

HSY mittaa ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla pääkaupunkiseudulla. Kuvassa mittauspisteet merkitty kartalle.

Katso ilmanlaatu nyt

Vaikuta ilmanlaatuun

Helsingissä ilmanlaatu on parempi kuin monissa Euroopan suurissa kaupungeissa, mutta täälläkin ilmansaasteiden pitoisuudet voivat kohota korkeiksi. Liikenteen päästöt, katupöly ja puunpoltosta syntyvät ilman epäpuhtaudet vapautuvat ilmaan henigityskorkeudelle ja voivat aiheuttaa vakavia riskejä ihmisten terveydelle.

Lue vinkit asukkaille