YHTEINEN ilmamme HELSINKI

Yhteinen ilmamme Helsinki, drone photo Yhteinen ilmamme Helsinki, Finlandiatalo dronesta kuvattuna
Tutki

Hengitämme samaa ilmaa

Helsingissä ilmanlaatu on monia eurooppalaisia kaupunkeja parempi, mutta myös täällä ilman epäpuhtaudet aiheuttavat terveyshaittoja.

Päivittäiset valintamme vaikuttavat yhteisen kaupunki-ilmamme laatuun.

Erityisen herkkiä ilmansaasteiden terveysvaikutuksille ovat lapset, kaikenikäiset astmaatikot ja ikääntyneet sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastavat. Ilmanlaadun vaikutukset koskettavat kuitenkin meistä jokaista.

Mitä hengitämme?
01

Liikenteen päästöt

Ruuhka-aikoina Helsingin vilkkailla kaduilla typpidioksiditasot nousevat korkeiksi.

Lue lisää
02

Katupöly

Jopa 40 % kaupunkilaisista saa oireita katupölystä keväisin.

Lue lisää
03

Puunpoltto ja pienhiukkaset

Melkein puolet palamisperäisistä pienhiukkaspäästöistä on lähtöisin puun pienpoltosta.

Lue lisää

Vaikuta ilmanlaatuun

Helsingissä ilmanlaatu on parempi kuin monissa Euroopan suurissa kaupungeissa, mutta täälläkin ilmansaasteiden pitoisuudet voivat kohota korkeiksi. Liikenteen päästöt, katupöly ja puunpoltosta syntyvät pienhiukkaset ja muut ilman epäpuhtaudet vapautuvat ilmaan hengityskorkeudelle ja voivat aiheuttaa vakavia riskejä ihmisten terveydelle.

Lue vinkit asukkaille